Juridische kennisgeving

Overeenkomstig de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2002, aangaande informatiemaatschappijdiensten en diensten op het gebied van de elektronische handel, worden gebruikers van deze website ervan op de hoogte gebracht dat deze website eigendom is van J. Siete, SA (hierna ‘Eigenaar’ genoemd) met fiscaal nummer A17109109 en gevestigd te c. Quevedo, 15, Roses (17480); telefoonnummer 972 25 63 00 en Hotel Roses Platja S.L.(hierna "Eigenaar" genoemd), met fiscaal nummer B-55289748, handelsregister van Girona Tomo: 03146 Folio: 02 Gi-00062212, em gevestigd te C/ Lope de Vega 1 de Roses (17480); phone 665290401.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, inclusief alle teksten, afbeeldingen en grafische elementen, is eigendom van de Eigenaar of van derde partijen die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. De eigenaar toont deze inhoud voor informatieve en promotionele doeleinden. De Eigenaar staat het gebruik ervan alleen toe voor deze doeleinden. Bij ieder gebruik van deze teksten, afbeeldingen of grafische elementen dient expliciet te worden vermeld dat ze het eigendom zijn van de Eigenaar, en de Eigenaar behoudt zich het recht voor om juridische stappen te nemen indien er schade ontstaat ten gevolge van inbreuk op haar intellectuele of industriële eigendom.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Eigenaar handelt zo zorgvuldig mogelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie op de website te allen tijde actueel zijn, maar biedt geen garanties ten aanzien van, en is niet aansprakelijk voor, de nauwkeurigheid en de actualiteit van de inhoud van de website. De Eigenaar behoudt zich bovendien het recht voor om deze inhoud op elk moment te wijzigen. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor informatie die wordt verkregen door middel van links op de website.

De commerciële relatie met klanten is onderhevig aan de algemene voorwaarden die, indien van toepassing, door de Eigenaar zijn vastgelegd in een document dat speciaal voor dit doel is opgesteld of in specifieke overeenkomsten die met de klanten zijn gesloten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in deze juridische mededeling. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website zijn uitsluitend onderworpen aan Spaans recht. Alle gebruikers van deze website, ongeacht vanuit welke rechtsgebied ze er zich toegang tot verschaffen, gaan akkoord met deze bepalingen en doen uitdrukkelijk afstand van enig ander rechtsgebied dat hen mocht toekomen.