GASTRONOMIA


La cuina de Roses es caracteritza per la seva varietat de productes, típicament mesiterranis. És una cuina tradicional en referència a la preparació però seleccionada en referència als productes, ja que la base principal ésel peix fresc de la Bahia de Roses. El ric patrimoni de Roses també s'aprecia a la taula. Proba d'això és la àmplia oferta gastronòmica, tan vibrant com la mateixa ciutat.